Psichoterapija

Galimybė priartėti prie savęs, giliau pažinti savo jausmus, mintis, troškimus ir susigrąžinti gyvenimo autorystę

  • Nuotaikos ir nerimo sutrikimai
  • Tarpasmeninių santykių sunkumai
  • Savivertės problemos
  • Psichologinės krizės

Mano atstovaujama psichodinaminė psichoterapija yra viena iš giluminės psichoterapijos rūšių. Jos šaknys siekia dar S. Freud psichoanalizės teoriją, kuri pastarąjį šimtmetį buvo nuolat tobulinta, plėsta ir moksliškai tikrinta. Psichodinaminė kryptis akcentuoja žmogaus ankstesnės patirties svarbą formuojant jo dabartinį suvokimą apie save ir kitus, reagavimo bei santykių palaikymo būdus. Asmenybės formavimuisi įtaką turėję reikšmingi patyrimai dažnai išlieka neįsisąmoninti, neįvardinti ar nesusieti su dabartimi, dėl ko gali turėti įtakos sukeliant pasikartojančius skaudžius išgyvenimus. Psichoterapijos bėgyje psichoterapinio santykio ir gilesnio savęs supratimo dėka siekiama gauti galimybę keistis, gyventi laisviau bei sąmoningiau.

Kartais populiariojoje kultūroje susiduriame su šalto, analizuojančio ar nereaguojančio psichoanalitiko įvaizdžiu. Gali būti, jog tokį įvaizdį paskatino psichoterapeutų polinkis įdėmiai klausytis ir skirti pakankamai erdvės pačiam klientui pasirinkti pokalbio temas. Tačiau šiuolaikinė psichodinaminė psichoterapija neįmanoma ir be rūpestingo, palaikančio santykio, bendradarbiavimo. Psichoterapeutas nenaudoja kušetės, jis su klientu bendrauja sėdint vienas prieš kitą. Pirmųjų susitikimų metu stengiamasi geriau suprasti kliento atsineštus sunkumus, jei svarstoma apie ilgalaikį darbą - susipažįstama su jo gyvenimo istorija. Bendrai sutariama dėl psichoterapijos tikslų, reguliaraus konsultacijų laiko (įprastai – kartą į savaitę). Psichoterapijos rezultatai priklauso nuo abiejų dalyvių. Iš kliento pusės efektyviam darbui svarbios pastangos būti kuo atviresniu ir nuoširdesniu, susidomėjimas savo vidiniu gyvenimu ir jo stebėjimas.

Psichoterapijos trukmė gali skirtis priklausomai nuo keliamų tikslų. Jei kreipiamasi dėl ištikusios krizinės situacijos suvaldymo ar susitelkiama ties viena konkrečia problema, galima galvoti apie mėnesius. Siekiant gilesnio savęs pažinimo ir asmenybės pokyčių, psichoterapijos trukmė įprastai peržengia metus.

Galimos konsultacijos gyvai arba Skype programa.

Konsultacijos trukmė - 50 min., kaina - 60 eur.

Apie mane

Esu įsitikinusi, jog santykis tarp psichoterapeuto ir kliento yra vienas svarbiausių gydančių veiksnių. Jis leidžia pasitikėti specialistu, atskleisti ir saugioje aplinkoje nagrinėti savo išgyvenimus. Ryšys visuomet mezgasi tarp dviejų žmonių, tad svarbu atrasti sau artimą psichoterapeutą.

Mano kelias į psichologiją prasidėjo nuo muzikos, kurios studijos padėjo pamatyti įvairius pasaulio ir savęs atspalvius. Vėliau susidomėjau klinikine psichologija ir galiausiai psichodinamine psichoterapija, kuri pagrįsta psichoanalitine teorija, suteikiančia pagrindą plačiausiai suvokti žmogaus vidinį pasaulį.

Visada mėgau gilintis į mane žavinčius dalykus – patirties įvairovę, vedančią prie skirtingų įsitikinimų, asmenybės formavimąsi, šviesiausias ir tamsiausias žmogaus puses, jo pokytį santykyje su kitu. Psichoterapiniame darbe pirmiausia esu orientuota į pažinimą ir kliento supažindinimą su juo pačiu. Manau, kad problema ar konkretus elgesys pirmiausia turi būti suprasti ir tik tada sprendžiami ar keičiami.

Atstovauju profesiją, vis skatinančią geriau pažinti save ir kitus. Asmeninės patirties ir darbo su klientais metu įsitikinau, kad visi turime stipresnius ar silpnesnius, aiškesnius ar kiek užsislėpusius poreikius būti suprastais, priimtais, mylimais, taip pat siekti savo tikslų, atrasti savo vietą pasaulyje ir jame įsitvirtinti. Matau, kad kančia dažniausiai būna susijusi su negalėjimu šių poreikių patenkinti.

Išsilavinimas

2013 – 2019
Vilniaus universitetas – Individualios psichodinaminės psichoterapijos studijos
2013 – 2015
Vilniaus universitetas – Klinikinės psichologijos magistro laipsnis
2009 – 2013
Vilniaus universitetas – Psichologijos bakalauro laipsnis

Profesinė veikla

2014 – Dabar
Privati psichoterapijos praktika
2017 – 2020
VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras. Krizių intervencijos skyrius (pareigos: medicinos psichologė)
2016 – 2017
VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras (pareigos: medicinos psichologė)
2014 – 2018
VšĮ Krizių įveikimo centras (pareigos: budinti psichologė)
2014 – 2015
VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras. Psichoterapinis dienos stacionaras (veikla: profesinė praktika)
2013 – 2015
VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras. Psichosocialinės reabilitacijos skyrius (veikla: streso valdymo užsiėmimų vedimas)

Kontaktai